АНОНСИ - European Integration Impact on Economic Security of EU Member-States

European Integration Impact on Economic Security of EU Member-States
Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС
Вийти з профілю
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС
Перейти к контенту

Главное меню:

АНОНСИ


ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

Детальна інформація щодо дат проведення та форма реєстрації знаходиться за посиланням:


***

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ТРЕНІНГ

Детальна інформація щодо дат проведення та форма реєстрації знаходиться за посиланням:ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ
               
Ознайомлення з програмою курсу, вступне тестування
            
Модуль 1. Вплив європейської інтеграції на різні складові економічної безпеки країн-членів ЄС
1.1. Європейська інтеграція та її економічний вплив на країни-члени ЄС
1.2. Суть та ієрархія економічної безпеки
1.3. Компоненти національної економічної безпеки
1.4. Показники економічної безпеки та методи їх оцінювання
1.5. Промислова безпека країн-членів ЄС
1.6. Демографічна безпека країн-членів ЄС
1.7. Енергетична безпека країн-членів ЄС
1.8. Зовнішня торгівельна безпека країн-членів ЄС
1.9. Інвестиційна та інноваційна безпека країн-членів ЄС
1.10. Макроекономічна безпека країн-членів ЄС
1.11. Продовольча безпека країн-членів ЄС
1.12. Соціальне забезпечення країн-членів ЄС
1.13. Фінансова безпека країн-членів ЄС
            
Модуль 2. Моделювання впливу європейської інтеграції на економічну безпеку
2.1. Основні закони розподілу дискретних випадкових величин (біноміальних, геометричних, гіпергеометричних, Пуассонів) та їх застосування при оцінюванні   показників економічної безпеки
2.2. Основні закони розподілу неперервних випадкових величин (рівномірні, експоненціальні, нормальні тощо) та їх застосування в макроекономічній   безпеці країн-членів ЄС
2.3. Системи випадкових величин та закони їх розподілу, граничні теореми теорії ймовірностей, функції випадкових аргументів у моделюванні економічної безпеки країн-членів ЄС
2.4. Первинна обробка статистичного матеріалу. Побудова дискретних та інтервальних статистичних рядів показників економічної безпеки. Точкові статистичні оцінки невідомих параметрів
2.5. Інтервальні оцінки параметрів розподілу. Точність та достовірність оцінки, побудова довірчих інтервалів, перевірка статистичних гіпотез, критерій узгодженості Пірсона в проблемах економічної безпеки
2.6. Застосування теорії кореляційного та регресійного аналізу в економічній безпеці країн-членів ЄС
2.7. Лінійні множинні регресійні моделі державної економічної безпеки для країн-членів ЄС
2.8. Прогнозування у сфері фінансової безпеки держави
2.9. Моделювання фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств у рамках економічної безпеки
2.10. Формування адміністративного регіону регіональних зовнішньоторговельних потоків у зв’язку з лідерською позицією регіону в контексті економічної безпеки
2.11. Економіко-математичне моделювання області порогових значень експортно-імпортних потоків регіонів
2.12. Економіко-математична модель кількісного аналізу ризиків
            
Модуль 3. Європейська інтеграція та безпека бізнесу
3.1. Корпоративна соціальна відповідальність та економічна безпека: Порядок денний для бізнесу в ЄС
3.2. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: соціально-економічний вплив
3.3. Роль КСВ у європейській інтеграції та безпеці бізнесу
            
Підбиття підсумків, підсумкове тестування

Назад к содержимому | Назад к главному меню