КОМАНДА - European Integration Impact on Economic Security of EU Member-States

European Integration Impact on Economic Security of EU Member-States
Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС
Вийти з профілю
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС
Перейти к контенту

Главное меню:

КОМАНДА


БЛУДОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Керівник проекту


Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


Викладає на високому науковому та методичному рівнях наступні дисципліни: «Вища математика для економістів», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Елементи математичної економіки», «Математичне програмування», «Економетрія», «Математичне забезпечення у сфері економіки».


Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У 2016 р. нагороджена нагрудним знаком МОН України "За наукові та освітні досягнення" та нагрудним знаком "Відмінник освіти".


Посилання на детальний профіль


УШЕРЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Координатор проекту


Кандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


У 1998 році закінчила аспірантуру Київського національного економічного університету та у 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Міжнародний маркетинг у торговельно-економічних відносинах України і Франції».


Заслужений працівник КНЕУ. Автор 41 наукових та навчально-методичних праць.


З 2005 по 2012 рік працювала на посаді директора спільного українсько-французького підприємства «БАРКО».


Посилання на детальний профіль


КИЯН ЄГОР МИХАЙЛОВИЧ

Викладач, тренер


Викладач кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


Одержав вищу освіту в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2009 році, напрям підготовки – «Міжнародна економіка».


Тренер, виконавець міжнародного проекту «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» – спільний проект КНЕУ та ЄС (Фонд Жана Моне та Виконавчої агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури) / Номер проекту – 553110-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE/ (2014-2017 рр.).


Учасник, виконавець проекту та дослідження «Моделювання розвитку міжнародного економічного та фінансового співробітництва України з країнами Близького Сходу та Північної Африки» – КНЕУ, Міністерство освіти і науки України / Номер державної реєстрації – 0116U002599/ (2019-2021 рр.), наукова тема (бюджетне фінансування) № 921.


Учасник, виконавець проекту «Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС» – КНЕУ та ЄС, Фонд Жана Моне та Виконавчої агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (з грудня 2019 р. по 2021 рік), проект № 609859-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CHAIR, угода № 2019 – 2068 / 006 – 001.


Експерт з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень.


Посилання на детальний профіль


МЕЛЬНИК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Викладач, тренер


Кандидат фiзико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


У 2002 році закінчила КНУ ім. Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет, спеціальність математика. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико – математичних наук за спеціальністю механіка рідини газу та плазми. З 2009 року працює в КНЕУ.


Посилання на детальний профіль


ТЕРТИЧНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Викладач, тренер


Кандидат фiзико-математичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри вищої математики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


У 2006 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю алгебра та теорія чисел. З 2009 р. працює в КНЕУ на кафедрі вищої математики. У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики. З вересня 2018 р. – заступник завідувача кафедри.


Посилання на детальний профіль


Назад к содержимому | Назад к главному меню