Тренінг - 2 сесія - European Integration Impact on Economic Security of EU Member-States

European Integration Impact on Economic Security of EU Member-States
Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС
Вийти з профілю
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС
Перейти к контенту

Главное меню:

Тренінг - 2 сесія

ФОТО-ЗВІТ


Другий етап тренінгу «Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС» було проведено з 19 по 31 грудня 2020 року онлайн на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У тренінгу брали участь 22 особи, переважно викладачі та аспіранти.


Враховуючи склад групи тренінгу на вступному занятті була проведена інформативна лекція про ЄС - унікальне економічне та політичне партнерство між 27 європейськими країнами, які разом охоплюють більшу частину континенту. Слухачі були ознайомлені з лідерами, які  надихнули на створення Європейського Союзу, який існує сьогодні. Без їх енергії та мотивації не було б тієї сфери миру та стабільності, яку ми сприймаємо як належне. Також буди представлені країни-кандидати та потенційні кандидати до вступу до ЄС. Зроблено акцент на  Інвестиційний план для Європи та інформацію про  Європейський фонд стратегічних інвестицій.


Особливо підкреслювалося, що Європа має найкращий рівень соціального захисту у світі та займає високі позиції за рівнем якості життя та добробуту.

 

Це підтримується через низку ініціатив:

• Європейська соціальна хартія гарантує основні соціальні та економічні права. Вона гарантує широкий спектр повсякденних прав людини, пов'язаних із працевлаштуванням, житлом, охороною здоров'я, освітою, соціальним захистом та добробутом

• Європейський соціальний фонд є головним інструментом Європи для підтримки робочих місць, допомагаючи людям отримувати кращу роботу та забезпечуючи справедливіші можливості роботи для всіх громадян ЄС. Інвестиції в розмірі 10 мільярдів євро на рік покращують перспективи роботи для мільйонів європейців, зокрема тих, кому важко отримати роботу

• Основна мета Європейської стратегії зайнятості - створення більше та кращих робочих місць у всьому ЄС

 

Гарантія молоді - це зобов’язання всіх держав-членів забезпечити, щоб усі молоді віком до 25 років отримували якісну пропозицію:

• зайнятість

• продовження освіти

• стажування протягом чотирьох місяців безробіття або закінчення формальної освіти.

 

Область свободи, безпеки та справедливості

• Хартія основних прав ЄС

• Спільна боротьба з тероризмом

• Співпраця між поліцією та правоохоронцями в різних країнах ЄС

• Узгоджена політика притулку та імміграції

• Цивільно-правове співробітництво

 

ЄС: експортер миру та процвітання. Спільна зовнішня політика та політика безпеки.

 

ЄС проводить амбітний порядок денний торгівельних переговорів та збалансовану та прогресивну торговельну політику в умовах глобалізації.

 

ЄС: посилення безпеки та оборонного співробітництва

 

Зовнішня політика та безпека ЄС зосереджена на:

• сприянні міжнародному миру та безпеці,

• співпраці в галузі розвитку,

• права людини та верховенство права

• реагування на гуманітарні та кліматичні надзвичайні ситуації.

 

У міжнародному масштабі ЄС використовує свої дипломатичні, політичні, економічні, безпекові та гуманітарні інструменти для мирного вирішення конфліктів, зокрема в Лівії, Сирії та Україні. ЄС є найбільшим постачальником світової допомоги. За допомогою європейських спілок, Європейські Союзи підтримують розвиток країн та їх вклад в економічну та соціальну стабільність.

 

Проаналізувавши існуючі підходи до визначення економічної безпеки держави, було відзначено, що економічна безпека держави – це стан економіки держави, для забезпечення якого створюються стійкі та науково обґрунтовані методи нейтралізації негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, з’являються необхідні умови для стабільного соціально-економічного розвитку держави, захисту національних економічних інтересів та підвищення добробуту громадян. 

 

Також на тренінгу особливу увагу було приділено  побудові дискретних статистичних рядів показників економічної безпеки держави та знаходження точкових статистичних оцінок невідомих параметрів, а також числових характеристик статистичного ряду. Слухачі ознайомились із перевіркою статистичних гіпотез та критерієм узгодженості Пірсона в проблемах економічної безпеки.

 

Було також запропоновано застосування теорії регресійного і кореляційного аналізу в економічній безпеці країн-членів ЄС.


Слухачі тренінгу виконували самостійні завдання, а також приймали активну участь в онлайн тренінгу.


Під час навчання слухачі здобули необхідні навички щодо моделювання впливу європейської інтеграції на економічну безпеку, що позитивно відобразилося на результатах оцінювання їх знань. По закінченні тренінгу всі слухачі пройшли вдало вихідне тестування і підвищили в середньому на 30% результати по відношенню до вхідного тестування.


У свою чергу, командою проекту були підготовлені сертифікати про участь, які були надіслані учасникам тренінгу після успішного опанування програми. Усі учасники тренінгу одержали сертифікати.


Назад к содержимому | Назад к главному меню