Тренінг - 3 сесія - European Integration Impact on Economic Security of EU Member-States

European Integration Impact on Economic Security of EU Member-States
Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС
Вийти з профілю
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС
Перейти к контенту

Главное меню:

Тренінг - 3 сесія

ФОТО-ЗВІТ


Третій етап тренінгу «Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС» було проведено з 11 по 21 січня 2021 року онлайн на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У тренінгу брали участь 20 осіб, переважно викладачі та представники бізнес-середовища.


Особливу увагу на тренінгу приділено моделюванню впливу на європейську інтеграцію економічної безпеки. В цьому аспекті було представлено: 

• основні закони розподілу дискретних випадкових величин (біноміальні, геометричні, гіпергеометричні, пуассонівські) та їх застосування при оцінці показників економічної безпеки. 

• основні закони розподілу неперервних випадкових величин (рівномірних, експоненціальних, нормальних та ін.) та їх застосування в макроекономічній безпеці країн-членів ЄС.  

• системи випадкових величин та закони їх розподілу, Граничні теореми теорії ймовірностей, Функції випадкових аргументів у моделюванні економічної безпеки країн-членів ЄС.


Слухачі представили самостійні роботи з оцінки показників економічної безпеки країн-членів ЄС.

Також були виконані креативні завдання з теми: « Європейська інтеграція та безпека бізнесу» у аспекті корпоративної соціальної відповідальності та економічної безпеки у площині порядку денного для бізнесу в ЄС. Також слухачі представили свої дослідження з корпоративної  соціальної відповідальності в Україні у  вимірі соціального та економічного впливу.


На он-лайн занятті було заслухано декілька презентацій і всі слухачі прийняли участь у обговоренні.


Під час навчання слухачі здобули необхідні навички щодо моделювання впливу європейської інтеграції на економічну безпеку, що позитивно відобразилося на результатах оцінювання їх знань. Слухачі приймали активну участь у розв’язанні поставлених задач і по закінченню тренінгу всі слухачі пройшли вдало вихідне тестування і підвищили в середньому на 27% результати по відношенню до вхідного тестування.


У свою чергу, командою проекту були підготовлені сертифікати про участь, які були надіслані учасникам тренінгу після успішного опанування програми. Усі учасники тренінгу одержали сертифікати.


Назад к содержимому | Назад к главному меню